Chris Alberts Register Adviseur Bedrijfsopvolging

Een succesvolle bedrijfsoverdracht is geen toeval

Chris Alberts neemt bedrijfsopvolging net zo serieus als u dat doet

Voor zowel de overdrager als de opvolger is bedrijfsopvolging een serieuze zaak. Als overdrager hebt u vaak jarenlang gewerkt om iets moois op te bouwen. En wanneer u dat moois op een bepaald moment overdraagt, dan graag aan een capabele opvolger. Een opvolger waarin u vertrouwen hebt.

Als opvolger wilt u graag weten wát u koopt en of de prijs die u daarvoor betaalt, ook reëel is. Bovendien ontvangt u van de overdrager graag waarborgen om in zekere mate garantie tegen een miskoop te hebben.

Door de vele aspecten op zeer verschillende terreinen is bedrijfsopvolging vaak zeer complex. 
Van waardebepaling, fiscale faciliteiten tot emotionele aspecten: als Register Adviseur Bedrijfsopvolging loodst Chris Alberts u veilig naar een geslaagde bedrijfsovername.
 

Wie is Chris Alberts?
 
Ik ben momenteel 53 jaar en sinds vele jaren werkzaam in de belastingadviespraktijk. Ik maakte na afronden van de HEAO een start bij de grote kantoren (EY, Berk en HLB Schippers) maar al snel bleek dat de grote, onpersoonlijke kantoren niet echt iets voor mij zijn. 
 
Tijdens mijn werkzaamheden heb ik mij gekwalificeerd als Federatie Belastingadviseur (thans Register Belastingadviseur) en als Register Adviseur Bedrijfsopvolging. In 1998 heb ik mij als zelfstandig belastingadviseur gevestigd in Koog aan de Zaan, waar ik al vele jaren een praktijk uitoefen. 
 
Tot 2013 combineerde ik deze werkzaamheden met een docentschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar verzorgde ik het onderwijs in de vakken Belastingrecht en Juridische vaardigheden.
Mijn filosofie voor bedrijfsoverdracht

Mijn filosofie voor bedrijfsoverdracht


Bij het plannen van de bedrijfsoverdracht vind ik persoonlijke aandacht voor u, als verkoper, van groot belang. Wat zijn uw wensen, wat wilt u verkopen en aan wie? Ik acht het noodzakelijk om uw bedrijf te 'voelen'. Hoewel cijfers bij de bedrijfsoverdracht belangrijk zijn, wil ik geen ‘cijfers’ verkopen. Ik wil een bedrijf overdragen, een bedrijf dat voor de overdrager, maar ook voor de opvolger, emotie is. Daarom kom ik graag bij u op locatie langs om te zien en te voelen waar we over spreken.
 
Alleen dan is bij de voorbereiding van de overdracht goed in te schatten welke verbeterpunten er zijn en over welke kwaliteiten een opvolger in een specifiek geval dient te beschikken.
Quickscan

QuickscanSoms is het nodig om maatregelen te nemen vóórdat we overgaan tot het daadwerkelijke traject van bedrijfsopvolging. Of wellicht wilt u eerst eens op een rijtje hebben welke acties u moet ondernemen voor een bedrijfsopvolging. In een quickscan komen deze zaken aan de orde, zodat u een helder beeld hebt van de huidige situatie, van de gewenste situatie en van eventuele knelpunten bij de bedrijfsopvolging. Bovendien hebt u dan een goed beeld van de mogelijke stappen in het proces van opvolging.
Het logo van Chris Alberts Registeradviseur Bedrijfsopvolging

Het logo van Chris Alberts Register Adviseur Bedrijfsopvolging

Het logo is een raadsel.
Mijn logo bestaat uit negen punten die door middel van vier rechte lijnen met elkaar in verbinding gebracht moeten worden. Zoals ook bij de bedrijfsopvolging vele punten aan de orde dienen te komen en met elkaar in verbinding gebracht moeten worden. De oplossing van het raadsel zegt iets over mijn wijze van werken. Komt u eruit?
Laat het succes van uw bedrijfsopvolging niet aan het toeval over. Schakel Chris Alberts, Register Adviseur Bedrijfsopvolging, in om naar uw bedrijf en situatie kijken. Zo bereidt u zich optimaal voor op uw bedrijfsoverdracht.